ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
0.1367
รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

13 May 2021

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

อ่านต่อ
13 May 2021

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านต่อ
13 May 2021

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม