ห้องข่าว

12 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

อ่านต่อ
07 พฤศจิกายน 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

อ่านต่อ
25 ตุลาคม 2561

การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ ABPIF

อ่านต่อ
22 ตุลาคม 2561

แจ้งการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ครั้งที่ 10

อ่านต่อ
30 สิงหาคม 2561

แจ้งกำหนดการลดทุนและจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 10 และวันปิดสมุดทะเบียนโอนหน่วยลงทุน ABPIF

อ่านต่อ
10 สิงหาคม 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561

อ่านต่อ
10 สิงหาคม 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
10 สิงหาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

อ่านต่อ
07 สิงหาคม 2561

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
02 สิงหาคม 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

อ่านต่อ
14 พฤษภาคม 2561

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561

อ่านต่อ