ABPIF
SET 13 สิงหาคม 2563 15:37
3.50 THB
+0.02 (0.57%)
NAV 31 มีนาคม 2563
3.9932 THB
-0.92 (-18.72%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
0.1367
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาส 1/2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

11 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
10 สิงหาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

อ่านต่อ
29 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ประจำปี 2563

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม