ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

ผู้ประกอบกิจการโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด