ราคาหลักทรัพย์

ABPIF
2.56 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย
129,000 หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.56 - 2.54
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.60 - 2.06
06 พฤษภาคม 2564 16:39