ราคาหลักทรัพย์

ABPIF
3.52 THB
-0.02 (-0.56%)
ปริมาณซื้อขาย
13,700 หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.54 - 3.52
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
4.42 - 3.06
29 พฤษภาคม 2563 16:38